Çevre Politikamız

KILIÇLAR MADENCİLİK TİC. LTD. ŞTİ.’ kapsamındaki faaliyetlerinde, hizmet yöntemlerinin çevreye olan etkilerinin azaltılması ve giderilmesinin gerekliliğini benimsemiş ve bunu hizmet faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir.

KILIÇLAR MADENCİLİK TİC. LTD. ŞTİ.’ olarak; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, çevresel kirliliği önlemeyi ve her sahadaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmekteyiz

  • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymayı,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak ve sürekli iyileştirmeler yapmak, oluşan atıkların ise yasaların öngördüğü şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlamayı,
  • Çevre boyutlarını saptamak, amaç ve hedefleri belirlerken bunları göz önünde bulundurmayı,
  • Çalışanlarımızı Çevre Yönetim Sistemi konusunda eğitmeyi,
  • Çevreye uyumlu ürünler kullanmak ve tedarikçileri belirlerken bu kriteri göz önünde bulundurmayı,
  • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmeyi,
  • Acil durum risklerini azaltmaya çalışmak olarak belirlenmiştir.

KILIÇLAR MADENCİLİK TİC. LTD. ŞTİ. bu politikaya dayalı olarak belirlediği amaç ve hedeflerini her yıl yeniden gözden geçirecektir