Kalite Politikamız

KILIÇLAR MADENCİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. olarak amacımız,müşterilerimizin istediği kalitede KÖMÜR TOZU üretmek ve tam zamanında teslim etmek suretiyle müşterilerimizin memnuniyetini artırmaktır.

Bu kapsamda,

 • Üretimimizin TS 5123 Standartlarına uygun olarak yapılmasını yönetim ve çalışanlarla birlikte sağlamayı,
 • Müşterilerimizin kalite beklentileri birinci derecede karşılamayı,
 • Kaliteli üretim ve kalitenin sürekli iyileştirilmesini,
 • Tüm personele gerekli eğitimlerin verilerek işini kaliteli ve verimli yapmasını sağlamayı.
 • Tüm yönetim ve personel olarak yasalar çerçevesinde çalışmayı,
 • Müşteri memnuniyeti açısından sürekli müşteri ziyaretleri gerçekleştmeyi ve gelen talepleri karşılamayı,
 • Kalite, İsg ve Çevre yönetim sistemini tüm paydaşların memnuniyetini esas alacak ve ilgili tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde, risk temelli düşünerek yapılandırmayı ve sürdürebilir kılmayı,
 • Ürün ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen sonuçları gözden geçirerek potansiyel iyileştirme alanlarını ortaya koymayı ve iyileştirmede sürekliliği yakalamayı,
 • Kalite,İsg ve Çevre hedeflerini başarmak için ihtiyaç duyulan kaynakları doğru, zamanında ve en uygun maliyetle temin etmeyi,
 • Ürün ve hizmet kalitemizle ilgili gerek yurt içi ve gerekse yurtdışı pazar ve müşteri taleplerine duyarlılık göstererek esnek ve hızlı çözümler üretmeyi,
 • Ürün kalitesini doğrudan etkileyen operasyonlara yönelik ölçme yöntemlerini kullanarak süreç ve ürün kalitesini güvence altına almayı, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye ve isg etkilerini üretim aşamasında dikkate almayı,
 • Kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlayarak rekabet gücümüzü arttırmayı ve kirliliği önleyecek, kaynak kullanımını azaltmayı
 • Çalışanlarımız ile birlikte kalitenin,isg öneminin ve sağlıklı bir çevre ile doğaya saygının bir yaşam biçimi olarak algılanması yönündeki ortak çabamızı kararlılıkla sürdürmeyi,
 • Faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirme çerçevesinde gerçekleştirirken, Kalite, İsg ve Çevre Yönetim Sistemi dahilinde uygulanabilir şartları yerine getirmek için yürürlükte olan yasal gereklilikler ve standartlara uymayı

 

Taahhüt ederiz.