KM KT-400 Carbon Lux

KM KT-400 Carbon Lux Kömür Tozu için ambalaj olarak, 40 Kg, 500 Kg, 800 Kg, 1000 Kg’lık çuvallar kullanılırken, BİG-BAG içinde çuvallı ve palet üzerinde streçli çuvallı paketler hazırlanmaktadır. Silobaslı yarı römork ile sevkiyat yapılmaktadır.

Ürün genel, fiziksel ve kimyasal özellikleri;

KM KT-400 Carbon Lux Kömür Tozu

Genel Özellikller

Ürün KM-KT-400
Nem Max % 1,5
Kül Max % 4-5
Uçucu 42-47
Karbon Max % 45-55
AFS
Elek Analizi
80-100

Carbon Lux (zenginleştirilmiş kömür tozu) kullanımında

  • Kok miktarı azalır
  • Kok miktarı azaldığından miksere katılan su miktarı azalır
  • PENETRASYON (kumun parçaya yapışması) ve İNKİLİZYON (yüzey hatası) problemlerinde azalmalar görülür ve normal kömür tozuna göre kömür tozu miktarında azalma olur
  • Aynı zamanda bentonit kullanımının azalmasına sebep olur
  • Atık kumda azalır


KM KT-400 Carbon Lux